OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...
przedmioty promowane
partnerzy serwisu
reklama

regulamin serwisu taniec.info

 1. Wstęp
  • Drodzy miłośnicy tańca. Regulamin ma za zadanie określić podstawowe warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego taniec.info. Każdy z Was zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem w momencie rejestracji w serwisie taniec.info.
 2. Definicje
  • Administrator – osoba zarządzająca serwisem taniec.info
  • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu taniec.info
  • Rejestracja w serwisie – proces podawania danych o użytkowniku w celu utworzenia konta
  • Konto – zbiór danych o Użytkowniku
 3. Uczestnictwo w serwisie
  • Uczestnikami serwisu są Użytkownicy
  • Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna i odbywa się za pomocą formularza rejestracji na stronie: http://serwis.taniec.info/uzytkownik/Rejestracja.html
  • Aby Rejestracja przebiegła pomyślnie należy zgodnie z prawdą wypełnić wszystkie pola oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
  • Usługi płatne uruchamiane będą przez Administratora na podstawie przesłanego zlecenia, po wniesieniu opłaty.
 4. Dane osobowe i polityka prywatności
  • W chwili rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
  • Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  • W przypadku wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:
   • wezwania Użytkownika do usunięcia nieprawdziwych danych lub aktualizacji danych,
   • natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
  • Każde zdjęcie zamieszczone przez Użytkownika może zostać opatrzone sygnaturą serwisu taniec.info. Może ona zawierać np.: logo serwisu, jego adres www, adres e-mail, itp. Jednocześnie zapewniamy, że zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników w serwisie taniec.info pozostają ich własnością i nie będą bez ich zgody wykorzystywane przez Administratora serwisu.
 5. Zasady korzystania z serwisu
  • Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby
  • Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczane przez niego w serwisie (w tym zdjęcia i dane osobowe) są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych oraz ze uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
  • Zabrania się umieszczania w serwisie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych Użytkowników.
  • Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Odpowiedzialność
  • Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Reklamacje
  • Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
  • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
 8. Informacje końcowe
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

regulamin giełdy tanecznej taniec.info

 1. Giełda taneczna taniec.info ma w sposób najlepszy służyć zarówno sprzedającym jak i kupującym: sprzedający ma mieć możliwość w prosty sposób dodawania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach, kupujący natomiast, ma w sposób intuicyjny i przejrzysty odszukiwać i przeglądać interesujące go ogłoszenia.
 2. W związku z powyższym Sprzedawco, pamiętaj, że:
  • Aby móc sprzedać przedmiot konieczna jest rejestracja w serwisie taniec.info
  • Zamieszczane ogłoszenie ma dotyczyć jednego, konkretnego artykułu/usługi. Nie może mieć charakteru ogólnej reklamy firmy.
  • Jeśli Twoje ogłoszenie nie pasuje do żadnej kategorii zgłoś propozycję nowej kategorii do Administratora.
  • To samo ogłoszenie dodane przez Użytkownika kilkakrotnie w jednej kategorii będzie usuwane.
  • Nagminne umieszczanie kilkakrotnie jednego ogłoszenia w danej kategorii będzie skutkowało zablokowaniem konta Użytkownika.
  • Ogłoszenie umieszczone przez Użytkownika w niewłaściwej kategorii będzie usuwane.
  • Nagminne umieszczanie przez Użytkownika ogłoszeń w niewłaściwych kategoriach będzie skutkowało zablokowaniem konta Użytkownika.
  • Dodawanie ogłoszeń w formie podstawowej jest bezpłatne. Wszelkie płatne dodatki będą uruchamiane przez Administratora na podstawie przesłanego zlecenia, po wniesieniu opłaty.
 3. Drogi Kupujący pamiętaj, że:
  • Aby móc kupić przedmiot konieczna jest rejestracja w serwisie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ogłoszeniodawców.
strona główna :: o nas :: kontakt :: prywatność :: regulamin :: słowniczek :: odnośniki
copyright 2000-2014 Daniel Nguyen :: knattne.noficia**kto :: ostatnia aktualizacja: 2022-09-19, 23:44:52